ZVANIČAN CENOVNIK

Masa u kg. Cena PDV 20% Cena sa PDV-om
od 0-0.5kg 320,00 64,00 384,00
preko 0.5-1kg 360,00 72,00 432,00
preko 1-2kg 420,00 84,00 504,00
preko 2-5kg 560,00 112,00 672,00
preko 5-10kg 730,00 146,00 876,00
preko 10-15kg 960,00 192,00 1152,00
preko 15-20kg 1010,00 202,00 1212,00
preko 20-30kg 1250,00 250,00 1500,00

Napomena:

 • Sve navedene cene su izražene u RSD;
 • Za svaku pošiljku mase preko 30kg, na cenu za masu od 30kg, dodaje se dodatna cena po kilogramu, odnosno 40 dinara sa PDV-om;
 • Za vrednosne express pošiljke na cenu usluge utvrđenu po masi dodaje se 0,7% od naznačene vrednosti;
 • Otkupna pošiljka
  1. uplata otkupnog iznosa do 10.000,00 RSD – 150,00 RSD sa PDV-om.
  2. uplata otkupnog iznosa većeg od 10.000,00 RSD – 1,5% od iznosa otkupnine sa PDVom.
 • Ležarina se naplaćuje po danima, ne računajući dan kada je dostavljen izveštaj o prispeću pošiljke i to 30 dinara sa PDV-om po radnom danu;
 • Povrat potpisane dokumentacije (otpremnica i dostavnica) – 180,00 RSD sa PDV-om;
 • Izmena ili dopuna adrese na pošiljci – 110 RSD sa PDV-om;
 • Vraćanje pošiljke – shodno cenama za slanje iz Cenovnika.
 • SMS obaveštenje-15,00 rsd sa PDV-om

Za navedene pošiljke zadržavamo pravo da obračunamo i primenimo, naručiocu usluge, volumenski obračun mase za bilo koju pošiljku kod koje je volumenski obračun mase veći od stvarne mase pošiljke.

Zabranjen je prenos novca, nakita, plemenitih metala, dragog kamenja, životinja, opojnih droga i psihotropnih materija, radioaktivnih, zapaljivih i drugih opasnih materija, oružja i municije, i svih ostalih predmeta čiji je prenos Zakonom zabranjen. Posledice slanja predmeta i robe u ovim pošiljkama, koje su isključene iz prenosa, snosi pošiljalac.